Biz kimiz


Yaratıcılık dijital güçle buluştu
Creativity meets digital power


Yaratıcı dijital ajans misyonunu taşıyoruz.

Günümüzün sürekli değişen dünyasında öne çıkmak, duyulmak ve büyümek isteyen markalar için yaratıcılığımızı çalıştırıyoruz. Mantığın sihirle buluştuğu bir alan inşa ettik; uzmanlık gerektiren fikirlerin taze ve iz bırakan çözümler yaratmak için çapraz tozlaşma olduğu yerler.

Markaların seslerini bulmalarına, sosyal paylaşımlarını güçlendirmelerine ve başparmakları durduran, zihinleri değiştiren ve en önemli kişilerle etkileşime giren kampanyalar oluşturmalarına yardımcı oluyoruz.

Yani fikirlerimizdeki gücü hayata geçirip sosyal yaşantıda da iz bırakıyoruz.

Ekip
"Sosyaliz" Kafası!


Sosyaliz Digital ofisin kafada olduğuna inanır. Kaizen felsefesi ile hareket eden ekiplerle çalışır ve her an her yerde ofis halini alabilir. Bununla birlikte özdisiplinle çalışmanın başarı getirdiğini de bilir. Bu sebeple çalışma ekibini üçe ayırmış ve 360 ekibi adını vermiştir.

1. Ekip
İlk ekip orijinde yer alır ve hareketi yönetir. Tasarım, düşünce, strateji, danışmanlık ve uygulama bu ekip tarafından merkez ofisin stüdyosunda üretilir.

2. Ekip
İkinci ekip ihtiyaç duyulduğunda devreye girer. Serbest zamanlı çalışır. Ancak proje olduğunda harekete geçer. Yazar, çizer, söyler, uygular.

3. Ekip
Üçüncü ekip, yurtiçi veya dünyanın herhangi bir yerinden üretir veya üretmek için gelir. Çözüm ortaklarımıza video, fotoğraf, yazılım, üretim, sosyal medya vb alanlarda kreatif çözümler sunar.